Pán kaplán Marcel je v domácej liečbe

V nedeľu popoludní (25.4.) bol pán kaplán Marcel prepustený z popradskej nemocnice do domácej starostlivosti. Teraz je v rekonvalescencii v rodnej obci Betlanovce. Tešíme sa, že sa jeho zdravotný stav zlepšuje. Chceme sa poďakovať lekárom, zdravotným sestrám a personálu popradskej nemocnice za všetku starostlivosť. Osobitne ďakujeme nemocničnému p. kaplánovi v Poprade Františkovi Bepkovi za obetavú kňazskú starostlivosť o p. kaplána Marcela počas jeho hospitalizácie. Všetkým ďakujeme za modltiby a obety za zdravie p. kaplána Marcela

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188