Modlime sa za našich zosnulých

1. novembra o 14:30 hod. sa budeme modliť pobožnosť za zosnulých na obidvoch cintorínoch. V dňoch od 1. do 8. novembra vždy 15 min. po skončení večernej sv. omše Vás pozývame na krátku modlitbu pri kríži na starom cintoríne za účasti kňaza. Pomodlíme sa 1 desiatok ruženca. Pridajte sa k modlitbám za našich zosnulých, zvlášť za duše v očistci.  

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.