Mladí, príďte do spoločenstva Teofil

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v stretnutiach pre našu kežmarskú mládež. Pozývame predovšetkým našich birmovancov, ale aj žiakov ôsmeho, deviateho ročníka a žiakov stredných škôl na stretnutie spoločenstva s názvom Teofil. Ak vám chýba spoločenstvo alebo chcete spoznať nových ľudí,príďte v sobotu, 24. septembra po večernej sv. omši o 19:00, pred budovu charity. Tešíme sa na vás.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.