Ministerstvo kultúry podporilo náš projekt

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom  schválilo našej farnosti Kežmarok poskytnutie dotácie vo výške 150 000 EUR na obnovu zastrešenia budovy v areáli Baziliky sv. Kríža (oproti hlavnému vchodu do baziliky). Naša farnosť sa zaviazala na spolufinancovanie vo výške 20%, tzn. približne 37 000 EUR. Pripomíname, že krytina a krov sú v havarijnom stave a vyžadujú si úplnú rekonštrukciu.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.