Mária sa modlí s Ježišovými učeníkmi – kázeň pre deti o Panne Márii

Na sv. omšiach za účasti detí, ktoré bývajú v našej bazilike každý piatok o 16:30, sme sa rozprávali o Panne Márii. V piatok 1. júla zaznela posledná kázeň. Hovorili sme o tom. ako apoštoli spolu s Pannou Máriou boli vo Večeradle v Jeruzaleme a očakávali prisľúbený dar – Ducha Svätého. Tu Vám ponúkame prepis kázne.

7.-Maria-sa-modli

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.