Mária pod krížom svojho Syna – kázeň pre deti o Panne Márii

Na sv. omšiach za účasti detí, ktoré bývajú v našej bazilike každý piatok o 16:30, sa rozprávame o Panne Márii. Do konca školského roka spoznávame niektoré príbehy zo života Ježišovej Matky. V piatok 24. júna sme hovorili o Panne márii pod krížom. ako nám o tom hovorí evanjelista Ján v 19. kapitole svojho evanjelia. Tu Vám ponúkame prepis kázne. Na jej konci je aj súťažná otázka. Správne vyplnené odpovede vyžrebujeme vždy na záver detskej sv. omše a odmeníme niektoré deti.

6.-Pod-krizom

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.