Mamy, chceme s Vami osláviť Deň matiek

Na Slovensku sa Deň matiek oslavuje druhú májovú nedeľu. Tento rok to pripadá na 8. máj. Chceme pozvať všetky mamy, staré mamy, aj budúce mamy a duchovné mamy na stretnutie. Uskutoční sa  na budúcu nedeľu 8. mája popoludní. Začneme krátkou mariánskou pobožnosťou o 15:00 hod. v bazilike. Budems sa modliť k nebeskej MAtke Márii za Vás, milé mamy. Po nej sa presunieme na farský dvor, kde bude pre Vás pripravená kávička, koláčik, krátky program a pre každú z Vás aj malé prekvapenie. Všetky mamy prijmite toto naše pozvanie ako skromné poďakovanie za Vaše povolanie byť matkou, za dar života a viery, ktorý odovzdávate. Je realitou, že na Slovensku sa viera v našich rodinách odovzdáva predovšetkým vďaka dobrým a zbožným matkám, ktoré popri svojich mnohých povinnostiach pamätajú aj na náboženskú výchovu svojich deti.  Ste nenahraditeľné, ďakujeme!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.