Mamy, chceme s Vami osláviť Deň matiek

780x_b1f4df6cdf3aebc05e8826b4277db73b (1).jpg

Na Slovensku sa Deň matiek oslavuje druhú májovú nedeľu. Tento rok to pripadá na 8. máj. Chceme pozvať všetky mamy, staré mamy, aj budúce mamy a duchovné mamy na stretnutie. Uskutoční sa  na budúcu nedeľu 8. mája popoludní. Začneme krátkou mariánskou pobožnosťou o 15:00 hod. v bazilike. Budems sa modliť k nebeskej MAtke Márii za Vás, milé mamy. Po nej sa presunieme na farský dvor, kde bude pre Vás pripravená kávička, koláčik, krátky program a pre každú z Vás aj malé prekvapenie. Všetky mamy prijmite toto naše pozvanie ako skromné poďakovanie za Vaše povolanie byť matkou, za dar života a viery, ktorý odovzdávate. Je realitou, že na Slovensku sa viera v našich rodinách odovzdáva predovšetkým vďaka dobrým a zbožným matkám, ktoré popri svojich mnohých povinnostiach pamätajú aj na náboženskú výchovu svojich deti.  Ste nenahraditeľné, ďakujeme!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188