Literárny Kežmarok aj v priestoroch bývalej školy

V dňoch 5. – 6. októbra 2023 sa uskutoční Literárny Kežmarok. Toto kultúrno-spoločenské podujatie sa snaží popularizovať literatúru – čítanie a písanie cez osobnosti, ktoré žili a tvorili vďaka slávnemu lýceu v Kežmarku. Tohtoročný  58. ročník je venovaný 105. výročiu úmrtia Martina Kukučína – slovenského spisovateľa a privátneho študenta kežmarského lýcea a 50. výročiu úmrtia Alfréda Grosza – kežmarského rodáka, pedagóga, historika a prírodovedca

5. októbra 2023 o 15:00 hod. bude otvorenie Literárneho Kežmarku pred budovou lýcea. Súčasťou budú aj dramatizované prechádzky mestom, po stopách literátov, ktorí v Kežmarku študovali a pôsobili. Jedna scénka sa v uvedených hodinách  o 15:30, 16:30 a 17:30 odohrá v starej škole pri bazilike – dnes je to naše Pastoračné centrum Karlovka. Bude to ukážka vtedajšieho vyučovania. Všetkých záujemcov srdečne pozývame. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.