Literárny Kežmarok aj v priestoroch bývalej školy

V dňoch 5. – 6. októbra 2023 sa uskutoční Literárny Kežmarok. Toto kultúrno-spoločenské podujatie sa snaží popularizovať literatúru – čítanie a písanie cez osobnosti, ktoré žili a tvorili vďaka slávnemu lýceu v Kežmarku. Tohtoročný  58. ročník je venovaný 105. výročiu úmrtia Martina Kukučína – slovenského spisovateľa a privátneho študenta kežmarského lýcea a 50. výročiu úmrtia Alfréda Grosza – kežmarského rodáka, pedagóga, historika a prírodovedca

5. októbra 2023 o 15:00 hod. bude otvorenie Literárneho Kežmarku pred budovou lýcea. Súčasťou budú aj dramatizované prechádzky mestom, po stopách literátov, ktorí v Kežmarku študovali a pôsobili. Jedna scénka sa v uvedených hodinách  o 15:30, 16:30 a 17:30 odohrá v starej škole pri bazilike – dnes je to naše Pastoračné centrum Karlovka. Bude to ukážka vtedajšieho vyučovania. Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188