List otca otcom

FT-352x435 (1).jpg

Pochválený buď Ježiš Kristus!

V nedeľu 20. júna sa slávi Deň otcov. Chcem sa týmto listom prihovoriť ako duchovný otec Vám, ktorí prežívate aj dar biologického otcovstva. Každé dieťa je jedinečné a neopakovateľné. Nesie v sebe tajomstvo a poslanie, ktoré sa dá odhaliť iba pomocou otca. Otec nie je iba ten, kto dal svojmu dieťaťu život, ale ho aj vychováva, ochraňuje a sprevádza. Terajší pápež František na tému otcovstva vyriekol tieto slová: „Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A nestávame sa nimi tým, že privedieme na svet dieťa, ale preto, že prevezmeme zodpovednosť za starostlivosť oň. Zakaždým, keď ktokoľvek prijme starostlivosť o život druhého, v istom zmysle plní voči nemu otcovskú úlohu.V súčasnej spoločnosti sa deti často zdajú byť sirotami bez otcov. Aj dnešná Cirkev potrebuje otcov.“ Aj z toho dôvodu pápež František vyhlásil v Katolíckej cirkvi Rok sv. Jozefa, manžela Panny Márie a pozemského otca – pestúna Ježiša Krista. 

Ďakujem, že aj Vy ste prevzali starostlivosť za Vaše dieťa. Chcem Vám povedať, že Cirkev Vás potrebuje! Potrebuje otcov, ktorí budú učiteľmi viery vo svojich rodinách. Farnosť potrebuje otcov, ktorí budú prichádzať so svojimi rodinami do našich chrámov. Prosím, sprevádzajte Vaše dieťa naďalej cestou ľudského a duchovného dozrievania. Nech aj vďaka Vašej otcovskej dobrote, láske a starostlivosti spoznáva, že Boh je milujúci Otec. Naše kresťanské vyznanie viery začína slovami „Verím v Boha Otca…“ Totiž ak Boh nie je pre nás Otcom, taká viera nie je skutočná. Učte Vaše dieťa prvé kroky viery, modlitby, účasti na sv. omšiach. Nech cíti istotou a lásku, keď Vás drží za ruku, keď ho objímete, keď sa s ním hráte, učíte, modlíte…   

Starostlivosť otca o rodinu je vznešená ale aj náročná úloha. Ďakujem za každú Vašu obetu pri zabezpečení Vašej rodiny. Znova si pomôžem slovami pápeža Františka, ktorý hovorí: „Ak sa niekedy zdá, že nám Boh nepomáha, neznamená to, že nás opustil, ale že nám dôveruje. Dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, vymyslieť, nájsť riešenie.“ Boh aj Vám dôveruje. Prosím, dôverujte aj Vy jemu!

Na záver Vám ponúkam krátku modlitbu k sv. Jozefovi. Nech sa stane aj Vašou možno aj každodennou modlitbou:

Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom. Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen.

Žehnám Vás, Vašu manželku i celú Vašu rodinu!

Váš farár a duchovný otec František Trstenský

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188