Krstný týždeň – 5. deň: Krstné rúcho

Biele rúcho sa odovzdáva počas krstu ako symbol nového života, novej dôstojnosti, ktorú pokrstený prijal sviatosťou krstu. Spomeňme si na podobenstvo o márnotratnom synovi. Keď sa kajúci syn vrátil domov, otec prikázal dať mu nové šaty. V dávnych dobách tí, ktorí boli pokrstení, nosili biele rúcho prvý týždeň po krste. Biele rúcho vyjadruje čistotu duše vrátenej bez poškvrny po krste, hlbokú zmenu a vnútornú obnovu, ktorú sviatosť priniesla tým, ktorí ju prijali.

O význame krstného rúcha si môžete vypočuť TU.

Ďalšiu katechézu pápeža Františka o krste si prečítajte TU.

Úloha dňa: Možno aj Vy ste už niekomu krstný rodič. Skontaktujte sa so svojím krstným synom/dcérou. Povedzte, že sa za Vaše krstné dieťa modlíte a že mu chcete byť vzorom vo viere. Alebo mu napíšte list/email, v ktorom ho povzbudíte ku kresťanskému životu.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.