Krstný týždeň – 5. deň: Krstné rúcho

rucho-486x471.jpeg

Biele rúcho sa odovzdáva počas krstu ako symbol nového života, novej dôstojnosti, ktorú pokrstený prijal sviatosťou krstu. Spomeňme si na podobenstvo o márnotratnom synovi. Keď sa kajúci syn vrátil domov, otec prikázal dať mu nové šaty. V dávnych dobách tí, ktorí boli pokrstení, nosili biele rúcho prvý týždeň po krste. Biele rúcho vyjadruje čistotu duše vrátenej bez poškvrny po krste, hlbokú zmenu a vnútornú obnovu, ktorú sviatosť priniesla tým, ktorí ju prijali.

O význame krstného rúcha si môžete vypočuť TU.

Ďalšiu katechézu pápeža Františka o krste si prečítajte TU.

Úloha dňa: Možno aj Vy ste už niekomu krstný rodič. Skontaktujte sa so svojím krstným synom/dcérou. Povedzte, že sa za Vaše krstné dieťa modlíte a že mu chcete byť vzorom vo viere. Alebo mu napíšte list/email, v ktorom ho povzbudíte ku kresťanskému životu.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188