Krstný týždeň – 2. deň: Krizma

Krizma sa používa na posvätenie vstupu pokrstených do veľkej rodiny Cirkvi. Je to jeden z troch olejov, ktoré biskup požehnáva na Zelený štvrtok. Používa sa nielen pri sviatosti krstu, ale aj pri birmovaní a pri kňazskej vysviacke. V krste sa používa na pomazanie hlavy pokrsteného, ​​čím sa mu vtlačí akási pečať, ktorá ho zasväcuje do jeho novej úlohy – byť kresťanom. Pri birmovaní biskup dá na čelo kandidáta birmovania kríž ako symbol Ducha Svätého, ktorý naňho zostupuje, aby mu vlial silu byť Kristovým „vojakom“. Pri vysviacke sa používa na pomazanie dlaní kňaza a hlavy biskupa.

O význame krizmy si môžete vypočuť TU.

Katechézu pápeža Františka o význame krstu si prečítajte TU.

Úloha dňa: Pomodlite sa za rodičov. Dali Vám život. Ak žijú, osobne im poďakujte, že Vás prijali ako Boží dar. Obdarujte ich drobným darčekom – napríklad prineste im kvet, alebo choďte v tento deň na sv.omšu a obetujte ju za nich.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.