Krstný týždeň – 2. deň: Krizma

Krizma.jpg

Krizma sa používa na posvätenie vstupu pokrstených do veľkej rodiny Cirkvi. Je to jeden z troch olejov, ktoré biskup požehnáva na Zelený štvrtok. Používa sa nielen pri sviatosti krstu, ale aj pri birmovaní a pri kňazskej vysviacke. V krste sa používa na pomazanie hlavy pokrsteného, ​​čím sa mu vtlačí akási pečať, ktorá ho zasväcuje do jeho novej úlohy – byť kresťanom. Pri birmovaní biskup dá na čelo kandidáta birmovania kríž ako symbol Ducha Svätého, ktorý naňho zostupuje, aby mu vlial silu byť Kristovým „vojakom“. Pri vysviacke sa používa na pomazanie dlaní kňaza a hlavy biskupa.

O význame krizmy si môžete vypočuť TU.

Katechézu pápeža Františka o význame krstu si prečítajte TU.

Úloha dňa: Pomodlite sa za rodičov. Dali Vám život. Ak žijú, osobne im poďakujte, že Vás prijali ako Boží dar. Obdarujte ich drobným darčekom – napríklad prineste im kvet, alebo choďte v tento deň na sv.omšu a obetujte ju za nich.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188