Krížová cesta uprostred bytoviek na fotkách

Aj v tomto roku sa uprostred sídliska Juh v Kežmarku uskutočnila pobožnosť Krížovej cesty na Kvetnú nedeľu večer o 20:00 hod. Viedla po sídliskových chodníkoch a jednotlivé zastavenia boli pred vchodmi do bytoviek. Modlili sa ju predovšetkým mladí ľudia, ktorí sa pripravujú v tomto roku prijať sviatosť birmovania spolu so svojimi animátormi a kňazmi kežmarskej farnosti. Ani chladné a veterné podtatranské počasie neodradilo stovky veriacich, ktorí sa prišli modliť na svoje úmysly aj za našu farnosť. ĎAKUJEME!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.