Krížová cesta uprostred bytoviek na fotkách

IMG_2411-720x471 (1).jpg

Aj v tomto roku sa uprostred sídliska Juh v Kežmarku uskutočnila pobožnosť Krížovej cesty na Kvetnú nedeľu večer o 20:00 hod. Viedla po sídliskových chodníkoch a jednotlivé zastavenia boli pred vchodmi do bytoviek. Modlili sa ju predovšetkým mladí ľudia, ktorí sa pripravujú v tomto roku prijať sviatosť birmovania spolu so svojimi animátormi a kňazmi kežmarskej farnosti. Ani chladné a veterné podtatranské počasie neodradilo stovky veriacich, ktorí sa prišli modliť na svoje úmysly aj za našu farnosť. ĎAKUJEME!

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188