Kristus bude kráčať so svojím krížom na sídlisku Juh

Podľa sčítania obyvateľstva z minulého roka žije v Kežmarku 15 552 obyvateľov. Z toho 10 013 sa hlási k Rímskokatolíckej cirkvi.Avšak až 2632 občanov mesta uviedlo, že sú bez náboženského vyznania. Urobili tak možno z ľahostajnosti alebo kvôli negatívnej skúsenosti s Cirkvou, hoci mnohí sú pokrstení. Chceme ich osloviť, dotknúť sa ich srdca, prosiť o odpustenie a pozvať ich do nášho spoločenstva. Preto sa na Kvetnú nedeľu 10. apríla uskutoční pobožnosť Krížovej cesty na sídlisku Juh. Začne večer o 20:00 hod. na otvorenom priestranstve medzi bytovkami na ul. Lanškrounská a Petržalská (tzv. klietka). Pôjdeme po chodníku a zastavenia krížovej cesty budú pred vchodmi do jednotlivých bytoviek. Pozývame Vás, pridajte sa k nám! Prinesme Krista na naše sídlisko. Prebuďme našu vieru a vráťme sa k jej praktizovaniu.  

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.