Kontrolný deň v reštaurátorskej dielni

Už viac ako dva roky je zložený bočný oltár apoštolov z našej Baziliky povýšenia sv. Kríža. V januári 2022 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok, podpísala zmluvu o diela s reštaurátorskou dielňou Veroniky Daneček Šmigrovskej v Seredi s termínom dokončenia a inštalácie oltára v januári 2023. Zároveň farnosť Kežmarok úspešne podala žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ na financovanie dokončenia obnovy bočného oltára apoštolov. Ministerstvo kultúry SR schválilo dotáciu na reštaurovanie tohto oltára vo výške 10 000,- EUR. Reštaurátorské práce, ktoré už prebiehajú, budú stáť 39 000,- EUR. Zvyšok bude musieť financovať farnosť z vlastných zdrojov. V týchto dňoch sa uskutočnil kontrolný deň priamo v reštaurátorskej dielni v Seredi. S potešením konštatujeme, že práce pokračujú podľa stanoveného harmonogramu. Tešíme sa, až tento vzácny klenot sa znova zaskveje na svojom mieste priamo v bazilike.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.