Kontrolný deň v reštaurátorskej dielni

IMG_0411-kopia-640x471 (1).jpg

Chceme Vás informovať, že uplynulý štvrtok 10. novembra sme uskutočnili kontrolný deň v reštaurátorskej dielni v Seredi, kde sa obnovuje bočný oltár apoštolov z našej baziliky. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj dve pracovníčky Krajského pamiatkového úradu. Práce postupujú podľa stanoveného harmonogramu a podľa podpísanej zmluvy o dielo. Oltár bude inštalovaný v v našej bazilike do konca januára 2023. Je to vzácny klenot vysokej historickej, umeleckej a duchovnej hodnoty, ktorý pochádza z roku 1492. Cena za obnovu oltára bude 39 000,- EUR. Ministerstvo kultúry SR poskytlo našej farnosti dotáciu vo výške 10 000,- EUR. Zvyšnú sumu zaplatí naša farnosť. 

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188