Konferencia „Výzvy pre Spišskú diecézu“ 

Drahí bratia a sestry, jednou z úloh diecézneho biskupa je vytvárať v spolupráci s klerikmi a Božím ľudom diecézne spoločenstvo.

V rýchlo meniacej sa dobe je nevyhnutnosťou sa navzájom pozorne počúvať a slobodne vyjadrovať mienku o veciach, ktoré sa v diecéze týkajú nás všetkých. Z tohto dôvodu sa Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský rozhodol v spolupráci s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka a Klubom priateľov Ferka Skyčáka zorganizovať konferenciu s názvom „Výzvy pre Spišskú diecézu. Čo môžeme urobiť pre Boží ľud Spišskej diecézy“, ktorá sa uskutoční v utorok, 23. januára 2024 od 9.00 do 16.00 hod. v aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule s cieľom vytvoriť priestor na spoločné zdieľanie našich radostí, obáv, ale aj nádejí a návrhov o živote našej miestnej cirkvi.

Otec biskup Mons. František Trstenský pozýva zúčastniť sa tohto podujatia aj prostredníctvom priameho prenosu, ktorý bude možné sledovať cez konto Spišskej diecézy na sociálnych platformách facebook a youtube.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.