Kňazské stretnutie v našej farnosti

V stredu 10. mája sa v našej farnosti uskutoční pravidelné stretnutie kňazov troch dekanátov – Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik za účasti otca biskupa Mons. Jána Kuboša, diecézneho administrátora Spišskej diecézy.  Začne sv. omšou o 9:00 hod. v bazilike, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Preto zvyčajná sv. omša o 8:30 nebude. Potom bude pokračovať pracovné stretnutie kňazov mimo baziliku. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.