Kňazské stretnutie v našej farnosti

1343046662_10_1-640x471 (1).jpg

V stredu 10. mája sa v našej farnosti uskutoční pravidelné stretnutie kňazov troch dekanátov – Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik za účasti otca biskupa Mons. Jána Kuboša, diecézneho administrátora Spišskej diecézy.  Začne sv. omšou o 9:00 hod. v bazilike, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Preto zvyčajná sv. omša o 8:30 nebude. Potom bude pokračovať pracovné stretnutie kňazov mimo baziliku.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188