Katechéza o symbolike adventného venca

4-67766841c452d7783698f9e64655b84b66c45d43-720x471 (1).jpg

Milovaní bratia a sestry, ponúkame vám krátku katechézu o symbolike adventného venca. Niekedy sa môže stať, že nám ho nahrádzajú už rôzne pestrofarebné a príliš prezdobené adventné vence, alebo mohli by sme povedať, že vence so štyrmi sviečkami a s vianočnou výzdobou.

Adventný veniec je vždy okrúhly – lebo kruh nemá začiatok ani koniec, a tak nám pripomína večnosť z ktorej k nám prichádza Boží Syn a večné spoločenstvo do ktorého nás Ježiš pozýva. Taktiež nám môže pripomenúť naše spoločenstvo, ktoré sa v kruhu zjednocuje okolo Božieho slova.

zelenú farbu, ktorá je farbou nádeje. Zelené ihličie aj v tej najtuhšej zime dáva nádej, že raz bude znova teplo… Takto je symbolom novej nádeje na novú budúcnosť, ktorú so sebou prináša Ježiš.

Typickou liturgickou farbou adventu je fialová farba a symbolizuje čas pokánia a prípravy na blížiace sa vianočné sviatky. Aj preto sú na adventnom venci len skromné ozdoby a najčastejšie iba jednoduché fialové stuhy, ktoré nám pripomínajú, že tento čas treba prežívať v príprave srdca i spoločného prostredia na príchod vzácneho hosťa, ktorým je Ježiš. Zriekanie sa zlého, príprava srdca ľútosťou a modlitbou a túžba po Ježišovej prítomnosti, to je to, čo nám naznačuje skromná fialová farba. Preto adventné obdobie nemá byť časom nečinného čakania, ale počas adventu máme kráčať v ústrety Kristovi, ktorý je Svetlom sveta. A azda najkrajším spôsobom prežitia adventu je častá účasť na sv. omši a Eucharistii.

Štyri sviece, nám okrem štyroch adventných nedieľ pripomínajú aj štyri svetové strany, na ktoré sa má šíriť radostná zvesť o Kristovi, tak ako nám ju podávajú aj štyri Sväté evanjeliá. Väčšinou sú i sviece fialovej farby, ale jedna zo sviec môže byť ružovej farby, ktorá sa zapaľuje na tretiu adventnú nedeľu a naznačuje radosť z toho, že čas Pánovho príchodu je už veľmi blízko. Tak ako každú nedeľu zažiari na tomto venci ďalšia horiaca svieca, tak by malo počas adventu pribúdať aj svetla v našich srdciach, v našom farskom spoločenstve, i v našich rodinách. A my sami by sme mali toto Kristovo svetlo všade prinášať.

Milovaní bratia a sestry, ak symbol stratí svoju symboliku – stratí zmysel… Symbol bez zmyslu sa stáva zbytočným, odchádza do zabudnutia a sním aj hodnoty, ktoré naznačoval… Poznávajme preto zmysel kresťanských symbolov, odhaľujme ho iným ale hlavne žime to, čo nám naznačuje…

POŽEHNANIE PREŽITIE ADVENTNÉHO OBDOBIA.

Na prvú nedeľu bude požehnanie adventných vencov, ktoré si vyrobíte alebo kúpite. Priniesť ich môžete do našich chrámov v sobotu 2. decembra na sv. omšu o 18:00 h. a v nedeľu 3. decembra na všetky sv. omše a položte ich pred oltár. Povzbudzujeme vás, aby ste sa pri adventných vencoch spolu pravidelne modlievali. Vytvorme spoločenstvo, ktoré využije čas Adventu na to, aby sme sa stali lepšími ľuďmi a kresťanmi a zároveň sa aj hlbšie pripravili na blížiace sa vianočné sviatky.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188