Kain a Ábel – 2. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok o 16:30 v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy.

Deťom ponúkame plagát biblického rodostromu, ktorý dostanú v sakristii v bazilike. Príďte si ho zobrať. Naň si deti nalepujú obrázky biblických postáv, ktoré dostanú na záver piatkovej sv. omše pre deti. Dnes Vám ponúkame druhý príbeh. Je to príbeh Kaina a Ábela. Tu je prepis kázne, ktorá zaznela na sv. omši za účasti detí v piatok 24.9. V závere nájdete aj úlohu pre deti. Vyplnenú ju prineste na detskú sv. omšu. Vylosované deti dostanú drobnú odmenu.

2.Kain-a-Abel

4.8/5 - (10 votes)