Jeremiáš – 20. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy.

Dnes Vám ponúkame dvadsiaty príbeh. Je to príbeh proroka Jeremiáša, ktorý si veľa vytrpel v úlohe proroka, ale zostal verný Bohu. Tu je prepis kázne, ktorá zaznela na sv. omši za účasti detí v piatok 25. marca. V závere nájdete aj úlohu pre deti. Vyplnenú úlohu prineste na detskú sv. omšu. Vylosované deti dostanú drobnú odmenu.

20.Jeremias

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.