Januárové trojdnie Spoločenstva modlitieb matiek

Spoločenstvo modlitieb matiek pozýva všetky matky, ktoré sa modlia v tomto spoločenstve, alebo majú o ne záujem, na januárové trojdnie, ktoré sa uskutoční v dňoch 27., 28. a 29. januára 2023 vždy o 17:00 hod. v budove Charity vedľa Baziliky sv. Kríža v Kežmarku.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.