Izaiáš – 19. príbeh nášho biblického rodostromu

Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy.

Dnes Vám ponúkame devätnásty príbeh. Je to príbeh proroka Izaiáša, ktorého nazývame „evanjelista Starého zákona.“ To preto, že má veľa predpovedí o Božom Synovi, Ježišovi Kristovi. Tu je prepis kázne, ktorá zaznela na sv. omši za účasti detí v piatok 18. marca. V závere nájdete aj úlohu pre deti. Vyplnenú úlohu prineste na detskú sv. omšu. Vylosované deti dostanú drobnú odmenu.

19.Izaias

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.