Ikona Sv. rodiny na pamiatku Jaroslava Halmu

Pán života si dňa 6.2. 2023 povolal do večnosti známeho umelca Jaroslava Halma. Stal sa známym najmä vďaka spolupráci s benediktínmi v Sampore, pre ktorých písal ikony. Ikona je druh obrazu, ktorý je komentárom k textu Svätého písma. Preto sa hovorí, že ikona sa nemaľuje, ale píše. V prípade ikony nejde o to, aby sa ľuďom páčila, ale o to, aby sa pri nej dalo modliť. Ako spomienku na tohto umelca sme umiestnili pred oltárom v našej bazilike ikonu Svätej rodiny, ktorej Jaroslav Halmo bol autorom.

Všimnite si jej symboliku. V strede hore je symbol Boha Otca a žiara Ducha Svätého, ktorá zostupuje na Syna Ježiša. Spolu tvoria osoby Najsvätejšej Trojice. V strede ikony je Ježiš Kristus, lebo on prišiel, aby nás vykúpil. Vedľa neho stojí Panna Mária, z ktorej si vzal telo a stal sa človekom. Napokon sv. Jozef je sklonený a v ruke má krčah s vodou. Spolu tvoria Svätú rodinu. Svätá rodina je v službe osobe, ktorá je zobrazená sivou farbou, nemá tvár, je neznáma. Predstavuje ľudí na okraji spoločnosti, ktorých neraz nepoznáme identitu, ani meno. Ježiš má v ruke kalich – symbol Eucharistie. Mária tejto postave podáva chlieb – skutok milosrdenstva (Bol som hladný a dali ste mi jesť…). Jozef jej umýva nohy. Toto gesto lásky urobil Ježiš apoštolom pri Poslednej večeri. Ruka ženy, ktorá berie chlieb začína mať živú – ľudskú farbu, lebo Boží dotyk dáva život. Celou ikonu prechádza zvitok, ktorý je symbolom Božieho slova, ktoré sa nám dáva, aby sme ho čítali a žili.  Nech je Svätá rodina pre nás príkladom, aby sa naše rodiny, a naše domácnosti stávali miestom vzájomnej pomoci a služby a naše oči sa otvorili pre pomoc tým, ktorí sú neraz marginalizovaní a prehliadaní.

Pane, vďaka Ti za každé dobré dielo, ktorým zosnulý Jaroslav dvíhal naše duše k Tebe.

Pane, daj mu večne prebývať v Tvojej prítomnosti. Amen.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.