Ikona Sv. rodiny na pamiatku Jaroslava Halmu

Halmo_1-597x471.jpg

Pán života si dňa 6.2. 2023 povolal do večnosti známeho umelca Jaroslava Halma. Stal sa známym najmä vďaka spolupráci s benediktínmi v Sampore, pre ktorých písal ikony. Ikona je druh obrazu, ktorý je komentárom k textu Svätého písma. Preto sa hovorí, že ikona sa nemaľuje, ale píše. V prípade ikony nejde o to, aby sa ľuďom páčila, ale o to, aby sa pri nej dalo modliť. Ako spomienku na tohto umelca sme umiestnili pred oltárom v našej bazilike ikonu Svätej rodiny, ktorej Jaroslav Halmo bol autorom.

Všimnite si jej symboliku. V strede hore je symbol Boha Otca a žiara Ducha Svätého, ktorá zostupuje na Syna Ježiša. Spolu tvoria osoby Najsvätejšej Trojice. V strede ikony je Ježiš Kristus, lebo on prišiel, aby nás vykúpil. Vedľa neho stojí Panna Mária, z ktorej si vzal telo a stal sa človekom. Napokon sv. Jozef je sklonený a v ruke má krčah s vodou. Spolu tvoria Svätú rodinu. Svätá rodina je v službe osobe, ktorá je zobrazená sivou farbou, nemá tvár, je neznáma. Predstavuje ľudí na okraji spoločnosti, ktorých neraz nepoznáme identitu, ani meno. Ježiš má v ruke kalich – symbol Eucharistie. Mária tejto postave podáva chlieb – skutok milosrdenstva (Bol som hladný a dali ste mi jesť…). Jozef jej umýva nohy. Toto gesto lásky urobil Ježiš apoštolom pri Poslednej večeri. Ruka ženy, ktorá berie chlieb začína mať živú – ľudskú farbu, lebo Boží dotyk dáva život. Celou ikonu prechádza zvitok, ktorý je symbolom Božieho slova, ktoré sa nám dáva, aby sme ho čítali a žili.  Nech je Svätá rodina pre nás príkladom, aby sa naše rodiny, a naše domácnosti stávali miestom vzájomnej pomoci a služby a naše oči sa otvorili pre pomoc tým, ktorí sú neraz marginalizovaní a prehliadaní.

Pane, vďaka Ti za každé dobré dielo, ktorým zosnulý Jaroslav dvíhal naše duše k Tebe.
Pane, daj mu večne prebývať v Tvojej prítomnosti. Amen. 

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188