Gedeon – 11. príbeh nášho biblického rodostromu

Po prázdninách sme opäť začali so sv. omšami pre deti. Na našej webstránke zverejňujeme krátke vysvetlenia k jednotlivým biblickým postavám, o ktorých sa hovorí na sv. omšiach pre deti každý piatok v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku. Je to pomôcka pre rodičov, prípadne kňazov a katechétov, ako vysvetliť deťom biblické postavy a príbehy.

Deti si na plagát biblického rodostromu nalepujú obrázky biblických postáv, ktoré dostanú na záver piatkovej sv. omše pre deti. Dnes Vám ponúkame jedenásty príbeh. Je to príbeh sudcu Gedeona. Tu je prepis kázne, ktorá zaznela na sv. omši za účasti detí v piatok 14. januára. V závere nájdete aj úlohu pre deti. Vyplnenú ju prineste na detskú sv. omšu. Vylosované deti dostanú drobnú odmenu.

11.-Gedeon

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.