Farská pôstna zbierka

Súčasťou pôstu je myslieť aj viac na blízkych a vedieť sa podeliť s prijatými dobrodeniami. Preto už po piatykrát počas pôstneho obdobia organizujeme v našej farnosti počas nasledujúcich 5 týždňov farskú pôstnu zbierku, ktorou chceme pomôcť sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Váš dobrovoľný finančný príspevok môžete vhodiť v bazilike do pokladnice s nápisom “Farská pôstna zbierka”. Prispieť môžete aj prevodom finančných prostriedkov na farský účet s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188 (do správy pre prijímateľa uveďte poznámku: farská pôstna zbierka). Počas Veľkého týždňa bude zrealizovaný nákup potravín a základných životných potrieb a ich roznos sociálne slabším rodinám i jednotlivcom. Zároveň vás chceme vyzvať – ak máte vo svojom okolí niekoho, kto takúto pomoc nutne potrebuje – vhoďte do tejto pokladnice aj jeho meno, adresu a telefón, prípadne krátky opis životnej situácie vášho blížneho, aby sme ho mohli zahrnúť do tejto pomoci. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.