Druhý ročník aktivity „Leto s Božím slovom“

Aj tento rok v rámci letných prázdnin sa v našej farnosti uskutoční pastoračná aktivita „Leto s Božím slovom“.  Od najbližšej nedele 11. júla každú nedeľu vo Farskom liste a na webstránke farnosti zverejníme celkovo 8 súťažných otázok, ktoré sa budú dotýkať Evanjelia podľa Lukáša. Cieľom na prvom mieste nie je súťažiť, ale povzbudiť Vás, aby v čase dvoch letných mesiacov prečítali toto evanjelium, a tak lepšie poznali Božieho Syna a jeho posolstvo.

Začíname už najbližšiu nedeľu, keď zverejníme prvú otázku. Svoje správne odpovede napíšte na lístok s uvedením Vášho mena a priezviska a v zalepenej obálke vhoďte do pripraveného košíka pri kazateľnici v bazilike alebo ju vyplňte na webstránke farnosti. Veríme, že sa zapojíte čím viacerí. Opäť pripravíme aj nejaké drobné odmeny. Dajte vedieť o tejto aktivite aj ostatným!

4.3/5 - (14 votes)