Druhý ročník aktivity „Leto s Božím slovom“

IMG_3929-720x471 (1).jpg

Aj tento rok v rámci letných prázdnin sa v našej farnosti uskutoční pastoračná aktivita „Leto s Božím slovom“.  Od najbližšej nedele 11. júla každú nedeľu vo Farskom liste a na webstránke farnosti zverejníme celkovo 8 súťažných otázok, ktoré sa budú dotýkať Evanjelia podľa Lukáša. Cieľom na prvom mieste nie je súťažiť, ale povzbudiť Vás, aby v čase dvoch letných mesiacov prečítali toto evanjelium, a tak lepšie poznali Božieho Syna a jeho posolstvo.

Začíname už najbližšiu nedeľu, keď zverejníme prvú otázku. Svoje správne odpovede napíšte na lístok s uvedením Vášho mena a priezviska a v zalepenej obálke vhoďte do pripraveného košíka pri kazateľnici v bazilike alebo ju vyplňte na webstránke farnosti. Veríme, že sa zapojíte čím viacerí. Opäť pripravíme aj nejaké drobné odmeny. Dajte vedieť o tejto aktivite aj ostatným!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Niektoré praktické návrhy pre katechézu o modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 4. veľkonočnej nedele (21.4.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na 4. veľkonočnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 10,11-18. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188