Dôležitý hlas našich pastierov

Unknown-1 (1).jpg

Od 1. januára 2021 je na Slovensku úplne znemožnená účasť na verejných bohoslužbách. Duchovná blízkosť kňazov svojim veriacim sa pre verejných predstaviteľov stala zbytočnosťou. Ľudia si môžu v súlade s vyhláškou o výnimkách vybaviť veci po rôznych úradoch, zájsť do opravovne bicyklov, okuliarov, autoservisov a najnovšie na otvorené tržnice. Do chrámov za účelom sv. spovede, sv. prijímania alebo na farský úrad na duchovný rozhovor s kňazom pri rešpektovaní rovnakých hygienických predpisov ako pre iné úrady, nie je možné ani len v obmedzenom spôsobe. Vítame a plne podporujeme vyjadrenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska, ktorý v mene všetkých otcov biskupov na to upozorňuje vo svojom liste. Prečítajte si ho TU. Dajte vedieť aj ostatným.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188