Dôležitý a radostný oznam pre našu Spišskú diecézu

Na požiadanie spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša zverejňujeme tento dôležitý  a radostný oznam.

Všetkým kňazom, diakonom, zasväteným osobám a Božiemu ľudu Spišskej diecézy

S veľkou vďakou Pánu Bohu a Svätému Otcovi Františkovi Vám s radosťou oznamujem, že Svätý Otec František menoval nového diecézneho biskupa pre našu Spišskú diecézu. 

Slávnostné oznámenie mena diecézneho biskupa spojené s krátkou ďakovnou pobožnostou  sa uskutoční na sviatok Narodenia Panny Márie v piatok 8. septembra o 12:00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Chcem Vás, milí spolubratia, čo najsrdečnejšie pozvať na toto ohlásenie. Uvedomujem si, že pre viacerých je to dlhšia cesta a pôjde o krátky liturgický obrad, ale po dlhých mesiacoch modlitieb a očakávania pôjde o dôležitú udalosť v živote našej Spišskej diecézy.

Pre vysvetlenie uvádzam, že konkatedrála v Poprade bola zvolená z praktických dôvodov. Bohoslovci ešte nenastúpili do seminára a teda jeho priestory ešte nie sú v plnom užívaní. Ale predovšetkým je mojou túžbou, aby ste sa čím viacerí zúčastnili tejto udalosti ako aj čo najväčší počet Božieho ľudu. Preto Vás prosím, aby ste Vašich farníkov o tejto možnosti informovali pri svätých omšiach v oznamoch a na webstránkach farností a taktiež ich povzbudili  k osobnej účasti, prípadne prišli spolu s nimi. Osobitne o to prosím kňazov pôsobiacich v Poprade a širšom okolí. Na slávnosť príďte v reverendách alebo v kňazskom civili a zhromaždite sa priamo v priestoroch konkatedrály. Parkovanie však musíte riešiť individuálne v rámci priestoru v okolí konkatedrály. 

Zároveň nariaďujem, aby sa v tento deň 8. septembra o 12:00  hod. rozozvučali zvony na všetkých kostoloch našej diecézy. 

Pokiaľ sa nový diecézny biskup oficiálne neujme svojho úradu, naďalej sa nespomína meno biskupa v eucharistických modlitbách. 

Mons. Ján Kuboš

diecézny administrátor Spišskej diecézy

5/5 - (1 vote)