Dôležitý a radostný oznam pre našu Spišskú diecézu

4262cd39-b5ee-4dbe-8a24-4747822dc23d_phppnmobe (1).jpg

Na požiadanie spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša zverejňujeme tento dôležitý  a radostný oznam.

Všetkým kňazom, diakonom, zasväteným osobám a Božiemu ľudu Spišskej diecézy

S veľkou vďakou Pánu Bohu a Svätému Otcovi Františkovi Vám s radosťou oznamujem, že Svätý Otec František menoval nového diecézneho biskupa pre našu Spišskú diecézu. 

Slávnostné oznámenie mena diecézneho biskupa spojené s krátkou ďakovnou pobožnostou  sa uskutoční na sviatok Narodenia Panny Márie v piatok 8. septembra o 12:00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Chcem Vás, milí spolubratia, čo najsrdečnejšie pozvať na toto ohlásenie. Uvedomujem si, že pre viacerých je to dlhšia cesta a pôjde o krátky liturgický obrad, ale po dlhých mesiacoch modlitieb a očakávania pôjde o dôležitú udalosť v živote našej Spišskej diecézy.

Pre vysvetlenie uvádzam, že konkatedrála v Poprade bola zvolená z praktických dôvodov. Bohoslovci ešte nenastúpili do seminára a teda jeho priestory ešte nie sú v plnom užívaní. Ale predovšetkým je mojou túžbou, aby ste sa čím viacerí zúčastnili tejto udalosti ako aj čo najväčší počet Božieho ľudu. Preto Vás prosím, aby ste Vašich farníkov o tejto možnosti informovali pri svätých omšiach v oznamoch a na webstránkach farností a taktiež ich povzbudili  k osobnej účasti, prípadne prišli spolu s nimi. Osobitne o to prosím kňazov pôsobiacich v Poprade a širšom okolí. Na slávnosť príďte v reverendách alebo v kňazskom civili a zhromaždite sa priamo v priestoroch konkatedrály. Parkovanie však musíte riešiť individuálne v rámci priestoru v okolí konkatedrály. 

Zároveň nariaďujem, aby sa v tento deň 8. septembra o 12:00  hod. rozozvučali zvony na všetkých kostoloch našej diecézy. 

Pokiaľ sa nový diecézny biskup oficiálne neujme svojho úradu, naďalej sa nespomína meno biskupa v eucharistických modlitbách. 

Mons. Ján Kuboš

diecézny administrátor Spišskej diecézy

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188