Dokončili sme 1. etapu obnovy farského dvora

Chceme, aby farský dvor slúžil aj našim veriacim pri rôznych farských stretnutiach. Prvou „lastovičkou“ bol Deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa uskutočnil 25. júla a ktorý sa stretol s pozitívnou odozvou. Budeme v tom pokračovať aj v budúcnosti. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dokončiť 1. etapu obnovy farského dvora, ako sa môžete presvedčiť v obrazovej galérii. Ďakujeme za sponzorskú pomoc. Všetkým veriacim ďakujeme za finančnú podporu a milodary. Zvlášť sa chceme poďakovať dodávateľským firmám: podniku Technické služby, s.r.o. Kežmarok, registrovaný sociálny podnik a Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok za úpravu terénu, firme Holzdesign, spol. s.r.o. za prevedenie altánku a firme TSA, s.r.o. Kežmarok za trávny koberec. Veríme, že budeme môcť pokračovať ešte v 2. etape, v ktorej chceme pristúpiť k položeniu dlažby a kvetinovej úprave.


A takto sa farský dvor postupne menil …

4.8/5 - (27 votes)