Dokončili sme 1. etapu obnovy farského dvora

IMG_6624-720x409 (1).jpg

Chceme, aby farský dvor slúžil aj našim veriacim pri rôznych farských stretnutiach. Prvou „lastovičkou“ bol Deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa uskutočnil 25. júla a ktorý sa stretol s pozitívnou odozvou. Budeme v tom pokračovať aj v budúcnosti. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dokončiť 1. etapu obnovy farského dvora, ako sa môžete presvedčiť v obrazovej galérii. Ďakujeme za sponzorskú pomoc. Všetkým veriacim ďakujeme za finančnú podporu a milodary. Zvlášť sa chceme poďakovať dodávateľským firmám: podniku Technické služby, s.r.o. Kežmarok, registrovaný sociálny podnik a Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok za úpravu terénu, firme Holzdesign, spol. s.r.o. za prevedenie altánku a firme TSA, s.r.o. Kežmarok za trávny koberec. Veríme, že budeme môcť pokračovať ešte v 2. etape, v ktorej chceme pristúpiť k položeniu dlažby a kvetinovej úprave.


A takto sa farský dvor postupne menil …

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188