Dobrá novina v našej farnosti

Na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka ohlasovali malí koledníci v Kežmarku a v Malom Slavkove Dobrú novinu. Do rodín našej farnosti priniesli vinše a Božie požehnanie ako vďaku za podporu projektov eRka v Afrike. V Kežmarku ste podporili Dobrú novinu sumou 2717,35 €. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom aj deťom a ich obetavým animátorom 🧡

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.