Do konca októbra s Evanjeliom podľa Marka

Kristus

Od 16. októbra začínajú platiť prísne obmedzenia účasti na bohoslužbách. Aj v tejto situácii sa vždy dá niečo robiť pre náš duchovný život. Terajší Svätý Otec František nás často povzbudzuje, aby sme boli v našej viere vynaliezaví. Nech sa naše domácnosti stále viac stávajú domácimi cirkvami, ohniskami viery, kde sa nielen chodíme vyspať, najesť a pozrieť TV, ale kde sa modlíme a žijeme evanjelium.

Markovo evanjelium má 16 kapitol. Ak teda budeme čítať jednu kapitolu denne, tak v posledný októbrový deň budeme čítať o Ježišovom vzkriesení. Vidím v tom nádherné prepojenie na nasledujúci sviatok Všetkých svätých (1. november) ako aj Pamiatku všetkých verných zosnulých (2. november). Z tejto perspektívy chceme ako kresťania pozerať nielen na životy tých, ktorí už pred nami odišli do večnosti, ale aj na náš vlastný život. Ježišovo vzkriesenie je našou nádejou a radosťou, ale aj východiskom, z ktorého vychádzajú naše životné hodnoty a zásady.

Keď čítame Markovo evanjelium, tak sa v ňom neustále vynára otázka „Kto je to?“ Pýtajú sa zástupy, zlí duchovia, odporcovia, učeníci… Pán Ježiš kráča akoby nepoznaný až napokon na kríži z úst stotníka zaznieva vyznanie: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“ Aj našimi dejinami a spoločnosťou prechádza Kristus akoby nepoznaný. Niektorí ho považujú za múdreho človeka, iní za filantropa, ďalší za vymyslenú postavu… Nech nám čítanie Božieho slova umožní odhaliť skutočnú Ježišovu tvár. Evanjelista Marek nás vtiahne do príbehu Ježiša z Nazaretu, aby jeho príbeh sa stal aj naším príbehom.

Ako podnet a inšpiráciu zverejníme každý deň na našej webstránke myšlienku zvolenú z príslušnej kapitoly Markovho evanjelia. Ďakujem všetkým, ktorí vstúpia do príbehu Ježiša Nazaretského aj prostredníctvom evanjeliového čítania.

4.5/5 - (13 votes)