Dnes sa Cirkev a svet lúčia s Benediktom XVI.

Pope_Benedict_XVI_at_the_Wednesday_General_Audience_in_St_Peters_Square_on_Sept_11_2005_Credit___LOsservatore_Romano_CNA_6_16_15.jpg

V roku 2005 po smrti dnes už sv. Jána Pavla II. voľbou za pápeža dostal vtedajší kardinál Jozef Ratzinger od Boha pozvanie písať ďalšie dejiny Cirkvi z pozície nástupcu apoštola Petra. Toto pozvanie prijal. Vybral si pápežské meno podľa sv. Benedikta, zakladateľa rehoľného života v Európe, ktorého členovia sa zaslúžili o šírenie kresťanstva v mnohých dovtedy pohanských krajinách.

Jozef Ratzinger do okamihu svojho zvolenia nebol neznámou postavou. Dlhé desaťročia bol blízko dôležitých udalostí v živote Cirkvi. Hoci vekom mladý, avšak pre svoju teologickú rozhľadenosť sa zúčastnil ako poradca na priebehu 2. Vatikánského koncilu (1962-1965) a stál pri naformulovaní niektorých jeho záverečných dokumentov. Do ďalšieho povedomia sa dostal v roku 1981, keď ho vtedajší pápež Ján Pavol II. vymenoval do čela Kongregácie pre náuku viery. Stál pri zrode terajšieho Katechizmu Katolíckej cirkvi. Hneď po Svätom písme je to druhá kniha, ktorú by mal katolík pozorne prečítať aspoň raz za život.

Už keď bol v úrade pápeža vydal trilógiu Ježiš Nazaretský. Impozantné dielo, ktoré predstavuje Ratzingerovo osobne vyjadrenie viery v Ježiša Krista, ktoré je ukotvené v štyroch novozákonných evanjeliách. Pre mojich študentov v kňazskom seminári je to povinné čítanie v rámci predmetu Nový zákon. Pre mňa osobne ako kňaza už opakovane niekoľko rokoch je toto dielo v čase velkého týždňa pred veľkonočnými sviatkami duchovným čítaním.

Pán života doprial Jozefovi Ratzingerovi dlhý život. Zažil hrôzy 2. svetovej vojny, nástup marxizmu, hnutie hippies poznačené šírením drog a uvoľnením morálky, pád komunizmu, krízu a škandály v Cirkvi, až po vojnu na Ukrajine.
Silným odkazom sú slová zosnulého pápeža Benedikta, ktoré si poznamenal do svojho duchovného testamentu v roku 2006, tzn. rok po svojom zvolení za pápeža. Vtedy napísal: „Zostaňte pevní vo viere! Nenechajte sa zmiasť! … Ježiš Kristus je skutočne cesta, pravda a život – a Cirkev so všetkými svojimi nedostatkami je skutočne Jeho telom.“

Benedikt XVI. bol človek, ktorý nám ukázal, aké je dôležité, keď viera myslí. Ukázal nám, že s pomocou Božieho Ducha človek môže prorocky rozlišovať skutočné hodnoty od zdanlivých a nebáť sa o tom hovoriť. Prosme, aby Pán vzbudil aj v Cirkvi na Slovensku mužov a ženy s podobným duchom, pevnou vierou a láskou.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188