Deti, začíname. Prineste si školské tašky!

Po skončení letných prazdnín pozývame všetky deti a žiakov našej farnosti na sv. omšu za účasti detí, ktorá bude v piatok 2.9. o 16:30 v bazilike. Deti, prineste si na sv. omšu školské tašky, lebo sa budeme modliť a prosiť o požehnanie pre Vás do nového školského roka. Príďte aj s rodičmi a starými rodičmi. Sv. omšu začneme v sprievode okolo baziliky. Pre deti čaká aj prekvapenie, lebo začneme novú tému kázní na detských sv. omšiach a k tomu dostanú originálny darček 🙂

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.