Deti, začíname. Prineste si školské tašky!

school-elementary-school-children-school-bag-backpacks-walking-shut-558x471 (1).jpg

Po skončení letných prazdnín pozývame všetky deti a žiakov našej farnosti na sv. omšu za účasti detí, ktorá bude v piatok 2.9. o 16:30 v bazilike. Deti, prineste si na sv. omšu školské tašky, lebo sa budeme modliť a prosiť o požehnanie pre Vás do nového školského roka. Príďte aj s rodičmi a starými rodičmi. Sv. omšu začneme v sprievode okolo baziliky. Pre deti čaká aj prekvapenie, lebo začneme novú tému kázní na detských sv. omšiach a k tomu dostanú originálny darček.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188