Deti, príďte sa poďakovať Pánu Bohu za jeho pomoc

Tento týždeň žiaci dostávajú vysvedčenie a to je pre nich a rodičov príležitosť poďakovať za Božiu pomoc a ochranu v uplynulom školskom roku. Toto poďakovanie bude v piatok 30.6. na sv. omši o 16:30 hod. Povzbudzujeme Vás, deti, aby ste si počas týždňa vykonali aj sv. spoveď. Zároveň to bude zakončenie našich detských sv. omší. Pokračovať budeme opäť v  septembri.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.