Deti, ponúkame Vám farské výlety

Opäť aj toto leto chceme ponúknuť deťom z našej farnosti spoločné výlety – púte. Preto od dnešnej nedele 23. júla ponúkame pre deti možnosť prihlásiť sa na webstránke našej farnosti na tri pondelkové jednodňové výlety. Veková kategória detí: 1.-5. ročník ZŠ. Plánované miesta výletov: 14 august: kaštieľ Strážky – pešia púť z Kežmarku s aktivitami počas cesty a so sv. omšou v Strážkach; 21. august: Vrbov – pešia púť z Kežmarku s aktivitami počas cesty a so sv. omšou vo Vrbove; 28. august: Ľutina – púť autobusom z Kežmarku so sv. omšou, ktorá bude v Kežmarku o 8:30 a tak sa pocestuje na pútne miesto. Na každý výlet je potrebné sa prihlásiť samostatne, nie je však podmienkou byť na všetkých troch výletoch, ale samozrejme, že ste pozvaní na všetky tri. Počet detí na jeden výlet je obmedzený na 40 účastníkov. Poplatok za jeden výlet je 5 €, ktorý dieťa odovzdá v deň výletu. Na webstránke našej farnosti je prihlasovací formulár, ktorý rodičia vyplnia. Informácie ku každému výletu dostanete zvlášť e-mailom – najneskôr 5 dní pred termínom. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.