Deti a rodičia, zapojte sa do sprievodu biblických postáv

Deťom ponúkame možnosť, aby si vybrali nejakú biblickú postavu, za ktorú sa preoblečú. Za príklad im môžu poslúžiť tie postavy, o ktorých sa hovorí na detských sv. omšiach, ale môžu byť aj iné biblické postavy (napr. apoštol Peter, mýtnik Zachej a pod.). Nezabudnite na nejaký výrazný symbol, ktorý  sa spája s touto postavou, napr. pre Mojžiša sú to tabule Desatora, pre apoštola Petra kľúče, pre sv. Jozefa pracovné náradie a pod. Obraciame sa na rodičov s prosbou, aby povzbudili a pomohli deťom pri výbere biblickej postavy. Na detskej sv. omši v bazilike v piatok 18. februára o 16:30 hod. bude sprievod detí preoblečených za tieto postavy. Deťom a rodičom  radi poskytneme  priestor na preoblečenie v budove Charity, kde si môžu aj odložiť veci. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.