Deti a rodičia, pridajte sa k nám!

Pozývame všetky deti našej farnosti  pripojiť sa k celosvetovej modlitbovej kampani: „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa uskutoční v utorok 18.10.  pred večernou sv. omšou v bazilike od 17:00 hod.  Modlitbou sv. ruženca, ktorú budú viesť detí, budeme  vyprosovať pokoj a jednotu na celom svete. Spoločná modlitba má veľkú silu, zvlášť modlitba detí. Nech je pre nás povzbudením k dôvere v Boha v ťažkých časoch.Deti a rodičia, príďte spoločne sa pomodliť. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.