Deň so svätými v Kežmarku

Dňa 1. novembra 2023 v Cirkvi prežívame slávnosť Všetkých svätých. Predvečer tejto slávnosti a samotný deň sme v našej Bazilike sv. Kríža v Kežmarku prežili deň so svätými (57 relikvií svätých a blahoslavených). Pri svätej omši o 10:00 hod. sa uskutočnila v úvode aj procesia s relikviami niektorých svätých. Aj takýmto spôsobom sme chceli upriamiť našu pozornosť na dôležitosť úcty svätých.

Všetci svätí odrážajú Božiu lásku, ale každý z nich má vlastný životný príbeh. Božia láska nemá iba jednu tvár, ale práve ich životy nám ukazujú, že láska môže byť kreatívna a bohatá. Vyprosujme si od nich pomoc, aby sme aj my mali rovnako blízky vzťah s Bohom, ako ho mali oni. Svätí nám neudeľujú Božiu milosť a dary. Tie udeľuje jedine Boh, ale svätí nám ich vyprosujú. Pripomíname, že klaniame sa jedine Bohu, svätých si len uctievame

Viac fotografií z tejto slávnosti nájdete na našej Facebook stránke https://www.facebook.com/rkc.kezmarok.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.