Cyklopúť za život aj v Kežmarku

Dňa 6. júla bude cez naše mesto prechádzať CYKLOPÚŤ „ZA ŽIVOT“. Tento rok je cieľ ich putovania Portugalsko, kde sa v auguste v Lisabone uskutoční celosvetové stretnutie mládeže so sv. Otcom. Hlavný úmysel tejto cyklopúte je modlitba za ochranu života – bránia ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.  V Kežmarku sa s nimi môžeme stretnúť v areáli nemocnice pred Kaplnkou k úcte počatých a nenarodených detí. 6. júla o 9:30 sa spoločne s nimi budeme modliť na tento úmysel. Srdečne pozývame všetkých, ktorí môžu a chcú prísť aj navonok prezentovať myšlienku ŽIVOTA AKO DARU.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.